Tuyển dụng & đào tạo

Chương Trình Đào tạo

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

   Sau khi vượt qua các bước kiểm tra này học viên sẽ được thực tập chính thức tại các mục tiêu bảo vệ trong thời gia tối thiểu là 01 tháng và học việc 01 tháng. Sau đó làm và tốt nghiệp tại mục tiêu. Trong thời gian học tại mục tiêu bảo vệ các học viên được theo dõi và đánh giá một cách thận trọng về nhân cách, khả năng tư duy và định hướng sự nghiệp trước khi chính thức trở thành một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

 Các học viên khi học lý thuyết được dựa trên một giáo trình riêng biệt về đặc thù từng loại hình mục tiêu. Tài liệu này công ty chúng tôi chắt lọc từ công việc thực tế kết hợp với giáo án về nghiệp vụ an ninh trong các ngành liên quan để xây dựng, phát triển giáo trình đào tạo và nâng cấp, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.

 

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

   Sau khi vượt qua các bước kiểm tra này học viên sẽ được thực tập chính thức tại các mục tiêu bảo vệ trong thời gia tối thiểu là 01 tháng và học việc 01 tháng. Sau đó làm và tốt nghiệp tại mục tiêu. Trong thời gian học tại mục tiêu bảo vệ các học viên được theo dõi và đánh giá một cách thận trọng về nhân cách, khả năng tư duy và định hướng sự nghiệp trước khi chính thức trở thành một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

   Các học viên khi học lý thuyết được dựa trên một giáo trình riêng biệt về đặc thù từng loại hình mục tiêu. Tài liệu này công ty chúng tôi chắt lọc từ công việc thực tế kết hợp với giáo án về nghiệp vụ an ninh trong các ngành liên quan để xây dựng, phát triển giáo trình đào tạo và nâng cấp, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn.

Stt

Các chương trình đào tạo

1

Nghiệp vụ kỹ năng cơ bản:

-  Nghi thức tác phong điều lệnh, đội ngũ.

-  Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.

-  Nghiệp vụ hướng dẫn ngăn ngừa và sử lý sự cố.

-  Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông.

-  Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo.

-  Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

-  Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

-  Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường…

2

Kiến thức pháp luật.

-  Các điều khoản liên quan trong bộ luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự.

-  Các điều khoản liên quan trong bộ luật dân sự và tố tụng dân sự.

-  Các điều khoản liên quan trong luật hành chính, luật lao động.

3

Kỹ chiến thuật và võ thuật.

-  Các kỹ năng cơ bản.

-  Kỹ thuật phòng vệ và né tránh.

-  Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khóa.

-  Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.

-  Chiến thuật tấn công và tự vệ.

4

Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy.

-  Các nguyên tắc, quy định phòng cháy, chữa cháy.

-  Tính năng, tác dụng, cách nhận biết và sử dụng các phương tiện PCCC.

-  Phát hiện và nhận biết cháy nổ.

-  Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy.

-  Các tình trạng cháy nổ và sơ cấp cứu…

-  Chủ động trong quyết định lựa chọn dịch vụ.

5

Nghiệp vụ sử dụng trang thiết bị.

-  Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

-  Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.

-  Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.

-  Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt…..

6

Kỹ năng giao tiếp – Nghiệp vụ dịch vụ khách hàng.

-  Tác phong, ngôn phong chào hỏi, xưng hô.

-  Ngoại ngữ giao tiếp căn bản.

-  Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, nghe và trả lời điện thoại.

-  Phối hợp và công tác với công an, chính quyền địa phương.

-  Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

-  Tôn trọng khách hàng và các nội quy điều lệnh….

 

7

Nghiệp vụ đặc biệt.

-  Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.

-  Nghiệp vụ chống đình công, lãng công.

-  Nghiệp vụ bảo vệ các chương trình Show ca nhạc.

-  Nghiệp vụ vệ sỹ cao cấp, bảo vệ và hộ tống.

-  Kỹ năng nắm bắt và khai thác thông tin.

-  Triển khai đội hình và ứng phó cơ động.                              

-  Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.

-  Kỹ năng marketing và kinh doanh căn bản.

-  Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh….